AUDIOLOOG / STOREMANAGER

Full time of 4/5 - TONGEREN

-

AUDIOLOOG
Full time of 4/5 - Houthalen

-

AUDIOLOOG
Full time of 4/5 - Regio LeuvenWij zijn dringend op zoek naar gemotiveerde Audiologen en Storemanagers, die hun beroep en kennis willen delen met onze klanten.

Orevo is een zeer snel groeiend bedrijf waar de slechthorende centraal staat.
Ons motto is " Wij willen iedereen laten horen " dit met Top-merken aan een betaalbare prijs.

Ben je pas actief in de wereld van de audiologie of heb je reeds ervaring, voel je je geroepen om de stap te zetten in de wereld van Audiologen en te werken in volle vrijheid als een echte Audioloog met een vrijheid in keuze van merken en types, ... ?

U bent verantwoordelijk over uw klanten en begeleid hen tot een goed gehoor en dit volgens hun eisen en budget.

Wij leiden u op tot een TOP-audioloog en dit in samenwerking met onze leveranciers. Oticon - Starkey - Resound - Phonak, ... .
Wij bieden u een job met zeer goede voorwaarden aan en men kan dadelijk bij ons van start.
Dit kan op bediende statuut of als zelfstandige.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in ons sterk team met zeer veel ervaring en audiologische kennis!
Mail dan je CV naar admin@orevo.be
of maak een afspraak via 012 44 17 37, dan nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek in volle discretie en wij geven u de nodige informatie. • Audioloog:

Als Audioloog ben je specialist, adviseur, de vertrouwens persoon voor uw klanten.
Je bent verantwoordelijk voor het geven van deskundig en passend advies aan uw klant. Je verleent altijd optimale service bij het volledige aanmeet- en verkoopproces van een hoortoestel en bijbehorende producten en dit op basis van praktische ervaringen en theoretische kennis.
Je neemt zowel gehoor- als audiometrische testen af.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de correcte administratieve afhandeling van het dossier en over de tevredenheid van uw klanten.

Bij ons werk je ook in een hecht team dat constant bezig is met het innovatie en de markt van de hoorapparaten nauw volgt. Wij werken enkel met A-merken van de merken Oticon, Resound, Starkey en Phonak, ...

Bij ons staat de slechthorende centraal!

Je bent in het bezit bent van een Bachelor of Master diploma audiologie.
Je hebt een rijbewijs type B, je bent enthousiast, flexibel, collegiaal en kan zelfstandig werken.
Je bent klantvriendelijk, communicatief en professioneel.

Competenties

 • Adviseren over de recentste gehoortoestellen en -accessoires en ze verkopen
 • Advies en informatie: Gehoortesten, hoortoestel controles uitvoeren, kleine herstellingen uitvoeren, …
 • De eigen deskundigheid ontwikkelen
 • De vraag naar en de noden bij een hoorapparaat bepalen (wensen, beperkingen, sociale omgeving, werkomgeving, budget, ...)
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving, ook dossier aanmaken voor VAPH, VDAB, ….


 • Storemanager:

  Kerntaken
  • Realiseert zelf ook een aanzienlijk deel van de omzet in de rol van "meewerkend voorman / voorvrouw".
  • Vergaart op praktische wijze concrete lokale marktinformatie en concurrentie-informatie en bespreekt deze met zijn manager.
  • Geeft input t.b.v. jaarlijkse verkoopbudget.
  • Heeft maandelijks overleg met de manager m.b.t. realiseren verkoopplannen.
   Stuurt op kpi's (zoals deze vast worden gelegd in het jaarbudget) waaronder gemiddelde prijs per hoortoestel, aantallen verkoop, omzet bijproducten, percentage hoortoestellen met hoorzorg, gemiddelde proeftijd, gemiddelde betalingstermijn debiteuren.
  • Neemt kennis van de commerciële normen m.b.t. filiaaluitstraling en handhaaft deze.
  • Organiseert, draagt actief bij en evalueert acties (zoals hoortestdagen) in het filiaal.
   Koppelt deze informatie terug naar de management afdeling marketing.
  • Onderhoudt actief het contact met voorschrijvers.

  Vaktechniek

  • Voert hoortesten uit en verwijst eventueel door naar de (KNO)arts/specialist.
  • Bepaalt op basis van hoortesten zo precies mogelijk de specifieke behoeften van de klant. Beantwoordt vervolgens aan deze behoeften zodanig dat deze optimaal aansluiten bij de commerciële behoeften van de eigen onderneming zoals verwoord in het budget en de kpi's.(Per saldo zoeken van een perfecte commerciële balans.)
  • Meet hoortoestellen aan volgens de normen van het vakgebied.
  • Past het hoortoestel aan, zorgt voor de juiste instellingen afhankelijk van de klantbehoefte en volgens de richtlijnen van het RIZIV.
  • Verricht nazorg.
  • ...

  Leidinggeven

  • Vertaalt de filiaaldoelen naar concrete doelen, activiteiten en roosters voor medewerkers en andere planningen.
  • Plant eigen personeelsbezetting binnen de productiviteitsnormen, neemt eigen verantwoordelijkheid m.b.t. afstemming met omliggende vestigingen.
  • Neemt functioneren van medewerkers kritisch waar en vergelijkt deze met de normen zoals vastgelegd in functieprofielen, productiviteitstargets, efficiencynormen en aanpasproces.
  • Stuurt o.a. door het geven van feedback gedrag van medewerkers constant bij.
  • Voert periodiek ontwikkelingsgesprekken en doet beoordelingen.
  • Begeleidt nieuwe medewerkers zodanig dat deze zich optimaal ontwikkelen.
  • Voert tweemaal per maand structureel overleg met de hele filiaalgroep, bespreekt dan voortgang t.o.v. budget en kpi's en inventariseert en selecteert oplossingen voor knelpunten. Zorgt in dit overleg voor heldere SMART afspraken die in een actielijst worden vastgelegd. Deze actielijst wordt direct doorgestuurd naar de manager.
  • Voert sollicitatiegesprekken en neemt mede aanstellingsbeslissingen in overleg met de manager.
  • Ziet toe op ordelijkheid en veiligheid van het filiaal.
  • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor externe instanties.
  • ...

  Administratie en logistiek

  • Is verantwoordelijk voor correcte, tijdige en volledige uitvoering van administratieve taken zoals vastgelegd binnen de organisatie.
  • Beheert actief het proefbestand binnen de daarvoor geldende normen.
  • Is verantwoordelijk voor de winkelvoorraad en voorraadverschillen binnen de daarvoor geldende normen.
  • Is verantwoordelijk voor kasverschillen en het tijdig afstorten van kasgeld.
  • Is verantwoordelijk voor de verlofaanvragen, in- en uitleen van medewerksters, ziek- en betermeldingen en zorgt voor tijdige inlevering hiervan.
  • Neemt kennis van het procedurehandboek en leeft deze na.
  • KENNIS- EN COMPETENTIES (VOORWAARDEN)
  • ...

  Om de functie goed uit te kunnen oefenen zijn onderstaande kennis en competenties (persoonlijke kwaliteiten) vereist.

  · Kennis

  • Van Audiologie (Bachelor of Master in Audiologie) en in bezit van RIZIV-nummer voor Audioloog.
  • Van de principes van organiseren en leidinggeven (wordt aangeleerd indien nodig)
  • Van automatisering en administratieve winkelprocessen (wordt aangeleerd indien nodig)
  • ...Aanbod

Wij geven zeer goede voorwaarden en begeleiden u met om te kunnen functioneren als Audioloog en of als Storemanager.

Wij OREVO zorgen voor de marketing, reclame, zodat de klanten tot bij u komen.
Wij staan ook in voor de contacten met uw NKO-artsen.

Je bent ook betrokken bij het dagelijks werk binnen OREVO, iedereen die bij OREVO werkt kan zijn of haar input geven.
Wij zijn een transparante en snel groeiende firma met 30-jaar ervaring in huis.

Wij zorgen dat je constant bijgeschoold wordt en seminaries kan volgen.
Wij bezoeken samen internationale beurzen, .... 

AUDIOLOOG / STOREMANAGER

Full time of 4/5 - TONGEREN

-

AUDIOLOOG
Full time of 4/5 - Houthalen

-

AUDIOLOOG
Full time of 4/5 - Regio Leuven

Het Orevo-team