STAPPENPLAN TOT AANSCHAF HOORAPPARAAT


Stap 1: Maak een afspraak bij een NKO-arts en daarna bij ons

De NKO-arts gaat een volledig onderzoek doen van het gehoor en U een diagnose afleveren. Indien er gehoorverlies is of u komt in aanmerking voor een hoorhulpmiddel, ontvangt u ook een voorschrift.
Met dat voorschrift komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw mutualiteit.

Komt u toch eerst bij ons, dan testen wij uw gehoor en maken desgewenst voor u een afspraak bij de NKO-arts. Vervolgens plannen we een afspraak voor een vrijblijvende proef met hoortoestellen, die minimum 14 dagen duurt.
De volledige administratie voor goedkeuringen en tussenkomsten nemen wij op ons zodat u zorgeloos van de proefperiode kunt genieten.


Stap 2: Intake gesprek

Na dat u bij de NKO-arts geweest ben of u komt rechtstreeks bij ons, dan gaan wij over tot een kennismaking- of intakegesprek.
Wij gaan in een comfortabele en aangename sfeer, naar u luisteren wat uw behoeften en noden zijn om terug goed te horen.
Tijdens dit gesprek gaan we u al de mogelijkheden en oplossingen uitleggen en u ook de prijzen, tussenkomst van de mutualiteit meedelen.
Als u akkoord gaat met ons voorstel gaan haan wij over tot de bestelling procedure. 


Stap 3: Proefperiode

Als de bestelling van uw gehooroplossing bij in stock is, dan contacteren wij u voor de opstart van uw proef.
Deze periode duurt minimum 14 dagen tot ... . De duur van deze periode bespreken wij samen.
Tijdens deze periode komt u op weekbasis terug op controle om aan te geven wat er moet veranderd worden aan het geluid en of er nog andere opmerkingen zijn. Als u aangeeft dat alles goed verloopt na minimum 14 dagen starten wij de administratie van of aanvraag tot terugbetaling op.


Stap 4: Goedkeuring van het voorschrift

Na een proefperiode van minimum 14 dagen, en indien u tevreden bent van de resultaten, maken wij een proefverslag op dat u ter goedkeuring aan uw NKO-arts bezorgt.
Het goedgekeurde voorschrift getekend door de NKO-arts bezorgt u terug aan ons.


Stap 5: Goedkeuring door de Medisch Adviseur van uw mutualiteit

Wanneer wij het door de NKO-arts goedgekeurde voorschrift ontvangen hebben, sturen we het verslag samen met een COSI-lijst naar de Medisch Adviserend geneesheer van uw mutualiteit.
De Medisch Adviseur keurt vervolgens uw dossier goed, dan zal hij het door hem getekende dossier ter goedkeuring van de tussenkomst retour sturen naar ons.


Stap 6: Betalingsregeling (2 mogelijkheden)

1. Wij factureren het volledige bedrag van de hoorapparaten. Wij geven u ook het goedgekeurd voorschrift met document "Bijlage 12" aan u mee.
Het goedgekeurd voorschrift met document "Bijlage 12" stuurt u of brengt u binnen bij uw ziekenfonds.
U betaalt de volledige factuur aan ons en het ziekenfonds stort het tussenkomstbedrag op uw rekening.

of

2. Wij hanteren de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat wij uw persoonlijk aandeel aan u factureren, dit is het deel dat u zelf aan ons moet betalen. Wij vorderen rechtstreeks uw tussenkomstbedrag in bij uw ziekenfonds.