TERUGBETALINGSTARIEVEN

VOOR HOORTOESTELLEN VANAF 01/01/2024

Wie heeft recht op een terugbetaling?

  • Je bent ouder dan 65 jaar en u heeft een hoorverlies van minstens 40 dB en meer of als er een gehoorverlies minder is dan 40dB en als men jonger is dan 65 jaar, dan is er ook tussenkomst, op deze manier kunnen personen jonger de 65 jaar die last hebben van verstaan in groep, vergaderingen, op het werk, ... ook genieten van tussenkomst.
  • Eerst een gehoortest laten afnemen bij uw Neus-, Keel- en Oorarts (NKO-arts) en deze zal je doorverwijzen naar Orevo.
  • Vervolgens kan je een hoortoestel minstens 14 dagen op proef kunnen testen en dit zonder aankoopverplichting, zelfs een op maat gemaakt In-Het-Oor.
  • Wij zullen nog extra testen afnemen en de COSI vragenlijst laten invullen.
  • Na deze proefperiode zullen wij een verslag opmaken en voorleggen aan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit ter goedkeuring.

Terugbetalingstarieven vanaf 01-01-2024
De terugbetaling is afhankelijk van uw leeftijd en gehoorverlies, op voorschrift van uw NKO-arts en mits goedkeuring van de medisch adviseur van uw ziekenfonds.

Wij begeleiden uw met de goedkeuring van uw voorschrift van uw NKO-arts voor het bekomen van tussenkomst.

Vernieuwingstermijn?
Voor personen van - 18 jaar is er om de 3 jaar
Voor personen van + 18 jaar is er om de 5 jaar

Tarieven? 
Deze zijn voor al de mutualiteiten in België hetzelfde

+ 65 jaar
MONO  - 1 HOORAPPARAAT - 810,45
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 1604,20

+ 18 tot en met 64 jaar
MONO - 1 HOORAPPARAAT - 856,00
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 1694,42

- 18 jaar
MONO - 1 HOORAPPARAAT - 1404,65
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 2782,28

Bij een Negatieve proefperiode
Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tegemoetkoming van € 110,12 ontvangen als tussenkomst voor de door het hoorcentrum de reeds gemaakte kosten te vergoeden.