TERUGBETALINGSTARIEVEN

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van onze tarieven wettelijk verplicht.


VOOR HOORTOESTELLEN VANAF 01/06/2024
mits voorschrift NKO-arts en goedkeuring van de Medisch Adviseur van uw mutualiteit

Wie heeft recht op een terugbetaling?

 • Je bent ouder of jonger dan 65 jaar en u heeft een hoorverlies van minstens 35 dB en meer of als er een gehoorverlies minder is dan 35dB en als men jonger is dan 65 jaar, dan is er ook tussenkomst, op deze manier kunnen personen jonger de 65 jaar die last hebben van verstaan in groep, vergaderingen, op het werk, ... ook genieten van tussenkomst.
 • Eerst een gehoortest laten afnemen bij uw Neus-, Keel- en Oorarts (NKO-arts) en deze zal je een voorschrift maken.
 • Vervolgens kan je een hoortoestel minstens 28 kalenderdagen op proef kunnen testen en dit zonder aankoopverplichting, zelfs een op maat gemaakt In-Het-Oor. Op de termijn van de proefperiode plakken wij geen tijd, alles hangt af hoe u kan wennen en hoe u de hoortoestellen kan accepteren.
  Er bestaat geen boek hoe en wat de perfecte aanpassing is. Dit is individueel!!! 
 • Wij zullen nog extra testen afnemen en de COSI vragenlijst laten invullen.
 • Na deze proefperiode zullen wij een verslag opmaken en terugsturen aan uw NKO-arts en daarna voorleggen aan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit ter goedkeuring.
 • Als deze alles heeft goedgekeurd samen met uw goedkeuring gaan wij over tot facturatie.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

De hernieuwingstermijn bedraagt ten minste 3 jaar voor uw 18 de verjaardag.
Na de leeftijd van 18 jaar bedraagt de hernieuwingstermijn 5 jaar.

Deze termijnen vervallen in 2 situaties:

 • wanneer er een vermindering van 20 decibel optreedt binnen deze termijn.
 • wanneer een overschakeling noodzakelijk is van een toestel met luchtgeleding naar een toestel met beenbegeleiding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugbetalingstarieven vanaf 01-01-2024
De terugbetaling is afhankelijk van uw leeftijd en gehoorverlies, op voorschrift van uw NKO-arts en mits goedkeuring van de medisch adviseur van uw ziekenfonds.

Wij begeleiden uw met de goedkeuring van uw voorschrift van uw NKO-arts voor het bekomen van tussenkomst.

Vernieuwingstermijn?
Voor personen van - 18 jaar is er om de 3 jaar
Voor personen van + 18 jaar is er om de 5 jaar

Tarieven? 
Deze zijn voor al de mutualiteiten in België hetzelfde

+ 65 jaar
MONO - 1 HOORAPPARAAT - 810,45
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 1604,20

+ 18 tot en met 64 jaar
MONO - 1 HOORAPPARAAT - 856,00
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 1694,42

- 18 jaar
MONO - 1 HOORAPPARAAT - 1404,65
STEREO - 2 HOORAPPARATEN - 2782,28

Bij een Negatieve proefperiode
Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tegemoetkoming van € 110,12 ontvangen als tussenkomst voor de door het hoorcentrum de reeds gemaakte kosten te vergoeden.