GRATIS GEHOORTEST

De gehoortesten zijn altijd GRATIS en kunnen altijd tijdens de openingsuren afgenomen worden

Stappenplan

1. Verwelkomingsgesprek
2. Controle van de gehoorgang met een video-otoscoop
3. Afnemen van Audiogram of Gehoortest
4. Evaluatie van de Gehoortest
5. Advies (gratis)