Uitleg registratie online agenda

Zoek Orevo

geef de naam OREVO in en klik hierop

Kies de datum en uur

Als u een datum selecteert dan kan u zien of er nog tijdssloten vrij zijn. Is dit niet dan zijn deze niet zichtbaar.

Inloggen

Klik op "inloggen" als u reeds klant bent.

Klik op "registreer je hier" als je nog geen klant bent

Uw gegevens

Vul zo veel mogelijk gegevens in zeker waar een * staat, daarna op "registreren" drukken.

Inloggen

dier moet je inloggen met je opgegeven e-mail adres en je ingegeven wachtwoord

Leg je afspraak vast

Klik op "Maak Afspraak" en vul de gestelde vragen in

Daarna is je afspraak geregistreerd in onze agenda.

Ga hier terug naar de registratie