CO-melder

CO-melder Bellman & Symfon

Type: Elektrochemisch

Deze CO-melder maakt deel uit van het Visit smart home-systeem dat je helpt je huis te beveiligen. Hij ontdekt vroegtijdig gevaarlijke concentraties koolmonoxide en geeft het alarm rechtstreeks door aan je Visit-ontvanger, zodat je op tijd uit de gevarenzone kan komen.

In de doos

CO-melder
Beugel
Schroeven

Accessoires

Montagekit

Artikelnr. BE1555

0,00 €